ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Akademik Haberler Pecya Bilgi Erişim Sistemi

Pecya Bilgi Erişim Sistemi

E-posta Yazdır
Bir bilgi erişim sistemi olan Pecya, dijital kütüphane ve web arama motoru olarak hizmet vermektedir. Pecya, TÜBİTAK'tan Ar-ge Hibe Desteği almaya hak kazanmış bir projedir. Milyonlarca sayfa bilgiyle Türkiye'nin en büyük belge ve bilgi arşivi olmayı hedefleyen Pecya Dijital Kütüphanesi, Türkiye'nin birçok yazılı değerini ilk sayısından günümüze kadar gelen tüm sayılarını okuyucularıyla buluşturuyor. İnternet aracılığıyla Türkiye'nin yarattığı tüm bilgi birikimi içeriğine ulaşılması vizyonuyla hareket eden Pecya, önemli koleksiyonları ve bireysel yayınları tekrar gün ışığına çıkarttı.

Yazılı ve internet bilgisini, hiçbir bilgi erişim sistemi ile arama motorunun bugüne kadar bir araya getirmediği şekilde sunmayı hedefleyen Pecya, Türkçe dilinin geçmiş-gelecek tüm yazılı ve web bilgisini bir araya getirecek altyapı, birikim ve bilgiye sahiptir. Kullanıcılar, hiçbir bilgi erişim sistemi ile ulaşılamayacağı bilgiye, artık Pecya sayesinde kolaylıkla erişebilecekler.

Pecya Nedir ?


Pecya, tüm özellikleriyle bir bilgi erişim sistemidir. Öncelikle ''tam metin arama'' yapabilen ve gelişmiş arama özellikleriyle bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran Pecya, kendi veritabanına sahip bir dijital kütüphanedir. Pecya'nın veritabanı, Türkçe'nin tüm birikiminden oluşmakta ve bu yazılı bilgi birikimine sadece Pecya üzerinden ulaşılmaktadır. Pecya her bir yazılı eseri bir web sitesi kolaylığında aranabilmesini ve eser içeriğine ulaşılabilmesini sağlar.

Pecya, dijital kütüphane olmasının yanı sıra, Türk Dili'nin en büyük web bilgisini bir araya getirecek bir bilgi erişim sistemi yaratmayı hedefliyor. Aynı zamanda Pecya, kullanıcılarına da web üzerinden kütüphane oluşturma imkanı sağlıyor.

Pecya'nın Vizyonu


Türk Dili'nin yazılı birikimlerini dünyadaki tüm internet kullanıcılarına ulaştırma vizyonuyla hareket eden Pecya, hiçbir yerden ulaşılamayacak bilgiyi sunmayı hedefliyor.

Pecya'nın Görevi

 
Türk Dili'nin yüzlerce yıllık yazılı birikimiyle Türkiye'nin en büyük belge ve bilgi arşivi olmayı amaçlayan Pecya, bu birikimi arama motoru kolaylığında tüm dünyaya internet üzerinden sunmayı misyon edindi. Pecya, her bir okuyucusunu aileden biri gibi görür ve her okuyucunun özel hizmet alacağı bir yapıyı kendine amaç edinir.

Pecya'nın Hedefleri

 
Pecya'nın hedefleri, vizyon ve misyonunu belirler. Pecya'nın hedefleri arasında;

  • Türk Dili'ndeki yazılı birikimin bir numaralı bilgi kaynağı olmak,
  • ''Pecya Dijital Kütüphanesi'' sayesinde en uygun arama ile ideal bir bilgi erişim teknolojisini yaratmak,
  • Pecya ile hiçbir arama motorundan ulaşamayacak bilgiye ulaşmak,
  • Pecya'daki bilgi arşivine dünyanın her yerinden kolaylıkla ulaşmak,
  • Dijital yayıncılık yapmak, yer alıyor.

     
Pecya'nın Anlamı

 
Pecya kelimesi, ''Pecia'' elyazması kopyalama sisteminden türetilmiştir. Pecia sistemi, 13.yüzyıl Avrupası'nda İtalyan ve Fransız üniversitelerinde uygulanmaya başlayan bir sistemdir. Buna göre özellikle nadir kitaplar, bölüm bölüm, sayfa sayfa ciltlerinden ayrılır ve her bölüme ''peciae'' adı verilirdi. Çoğunluğu öğrenci olan görevliler, her sayfayı birebir kopyalamak ile görevliydiler. Bu şekilde kopyalama sayesinde daha geniş kitlelere ulaşacak olarak kitaplar, daha hızlı kopyalanır ve bilginin kaybolması önlenmeye çalışılırdı. Kitabın kopyalama işlemi bitirildikten sonra, her iki kitap da asıl ve kopya olarak ciltlenirdi.