ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Akademik Haberler Avrupa'yı Yeni Rönesansa Hazırlamak

Avrupa'yı Yeni Rönesansa Hazırlamak

E-posta Yazdır
6 Ekim Salı günü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş’in de üyesi olduğu Avrupa Araştırma Alanı Yüksek Danışma Kurulu (European Research Area Board – ERAB) Avrupa Komisyonu’na, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) 2030 yılında ulaşması gereken hedefleri ortaya koyan “Avrupa’yı Yeni Rönesansa Hazırlamak – Avrupa Araştırma Alanının Stratejik Görünümü” isimli raporu sundu. Avrupa Komisyonu’nun bilim ve araştırmadan sorumlu komiseri Dr. Janez Potocnik raporda bulunan bazı önerilerin hâlihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Barosso’nun gündemine girdiğini ve bu önerilerin Avrupa Araştırma Alanı’nın önündeki zorluklarla ilgili tartışmaları teşvik ederek yeni bir “Rönesans”a kapı açacağını belirtti.

ERAB, raporda aksiyon için altı farklı alan belirledi:

  • Birleşik bir Avrupa Araştırma Alanının oluşturulması,
  • Küresel Sorunların çözülmesi (iklim değişikliği, enerji kaynağı, vb),
  • Bilim ve toplumun etkileşimi,
  • Kamu ve özel sektörün işbirliği,
  • Mükemmelliğin desteklenmesi,
  • Uyumun teşvik edilmesi.

 
ERAB ayrıca, araştırma açısından politik sürece katkı sağlayacak ve danışmanlık yapacak bağımsız bir yapının gereğinin altını çizdi. Bu öneri Avrupa Komisyonu Başkanı tarafından yapılan “Chief Scientific Officer” yapısı ile ilgili açıklamada da yankısını buldu.

Rapor önümüzdeki yıllardaki gelişmeyi izleyebilmek için bazı kilometre taşları ortaya koyuyor. ERAB’ın kuruluş amacı bağımsız, yüksek seviyede danışma organı olarak Avrupa Birliği Komisyonu’na Avrupa araştırma politikaları alanında, özellikle Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşturulmasında, tavsiye vermektir.