ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Akademik Haberler Dünya Üniversiteler Kongresi

Dünya Üniversiteler Kongresi

E-posta Yazdır


Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ekim 2010'da "Küresel sorunlar çerçevesinde üniversitelerin yeni hedef ve görevleri neler olmalıdır?" temalı bir Dünya Üniversiteler Kongresi organize etmektedir. 

Tüm dünyada üniversitelerin ana işlevleri; meslek kazandırma amaçlı eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve kamuya yönelik diğer hizmetler olarak belirlenebilir. Ancak, çağdaş üniversitelere, gündemde yer almaya başlayan küresel sorunlar konusunda da büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Ulusal ekonomilerin bütünleşme çabaları, ülkeler/kültürler arası ilişkilerin artması, iletişimde ülke sınırlarının ortadan kalkması gibi etkiler sonucu gelişen küreselleşmenin, birçok sorunu da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu kapsamda, aşağıda sayılan konuların üniversitelerce tartışılması, üniversitelerin bu çerçevedeki yeni hedef ve görevlerinin belirlenmesi ve kalıcı çözüm önerilerinin uluslararası platformlarda oluşturulması ve paylaşılması gerekmektedir. Üniversitelerin yukarıda belirtilen üç temel geleneksel görevlerinin yanı sıra, aşağıdaki konularda da görev ve hedeflerini belirlemeleri gereklidir:

Küresel ısınmanın öneminin anlaşılması ve önlenmesi Dünya Üniversiteler Kongresi
Küresel terörün önlenmesi
Küresel yoksulluğun giderilmesi
Küresel göçün yönetilmesi
Gelir dağılımı eşitsizliklerinin giderilmesi
Sağlık hizmeti adaletsizliğinin giderilmesi
Eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliğinin giderilmesi
Çevre kirliliğine çözümler getirilmesi
Bölgesel çatışmaların çözümlenmesi ve yenilerinin önlenmesi
Dünya barışının temini
Dünya kültür mirasının korunması
Hızlı nüfus artışına kalıcı çözümler geliştirilmesi
Sivil Toplum Kuruluşları'nın uygarlığın geliştirilmesinde rollerinin arttırılması


Bütün insanları tehdit eden, süreklilik arz eden bu tür sorunların yalnızca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNESCO, OECD, G8 vb uluslararası ve uluslarüstü örgütlerce ve/veya hükümetlerce çözümlenmesi çabalarının yeterli olmadığı görülmektedir. Üniversitelerin anılan konularda devreye girerek çözümler üretmeleri ve kendilerini yeniden tanımlamaları önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitelerin, öncelikle, bu sorunların aşılması ile ilgili olarak stratejik planlarına hedefler koymaları, merkezler oluşturmaları ve ders programlarını yeniden belirlemeleri gerekmektedir. Kuşkusuz üniversitelerin neler yapabilecekleri konusu kongre sırasındaki bildiriler aracılığıyla belirlenecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üniversiteleri ve üniversitelerle yakın etkileşim içindeki kurumları, araştırmacıları, entelektüelleri bir araya getirerek; dünyamızı tehdit eden bu ve benzeri küresel sorunların anlaşılması ve çözüm yolları alanında üniversitelerin yeni işlevleri ve rolü üzerinde geniş çaplı bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 20-24 Ekim 2010'da Çanakkale'de üniversitemiz tarafından yapılması planlanmakta olan Dünya Üniversiteler Kongresi'ne katılım, kongre amacı ve kongre temaları konularında görüş ve önerilerinizi beklemekteyiz.

Saygılarımızla,


Prof.Dr. Ali Akdemir
Rektör 

http://www.comu.edu.tr/unicongress2010/index.php?lng=tr