ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Bilim Adamları

Nâmık AÇIKGÖZ

E-posta Yazdır

Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ

Prof. Dr. Namık Açıkgöz15.07.1956 tarihinde Manisa'da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Turgutlu'da tamamladı. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü'nü kazandı ve buradan 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında aynı kürsüde başladığı Yüksek Lisans'ını 1982 yılında bitirdi.

1984 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı Doktora öğrenimini 1986 yılında tamamladı.

Memuriyet hayatına 1981 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivinde Tedkik Memuru kadrosunda çalışarak başladı. 1982 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Osmanlıca Okutmanlığı'na atandı. 02.08.1987 tarihinde Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçentlik kadrosunda akademik hayatına devam etti.

19.11.1992 tarihinde doçent unvanını aldı.
06.04.1994 Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne atandı.
04.03.1998 târihinde Profesör unvânını aldı.
Muğla Üniversitesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi görevler üstlendi.
Menteşe Grubu Derneği (2003) kurucularındadır.
Metinbilim Enstitüsü Derneği (2009) kurucularındandır ve Yönetim Kurulu üyesidir.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. 

Devamını oku...
 

ALİ BİRİNCİ

E-posta Yazdır

PROF. DR. ALİ BİRİNCİ

Ali Birinci25 Ağustos 1947'de Sakarya ili Hendek ilçesine bağlı Balıklı Şeyh köyünde doğdu.

Ali Birinci; ilk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendek'te okudu. Cumhuriyet İlkokulunu (1960), Hendek Orta Okulunu (1963), Ankara Polis Kolejini (1966) bitirdi. Polis Enstitüsü 1. sınıfından ayrılarak A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu (1973). Emniyet Genel Müdürlüğünde (1973-1976), Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Sivas) Tarih Bölümünde çalıştı (1976-1988). 30 Haziran 1988'de Polis Akademisinde vazifeye başladı. Türk Siyasi Tarihi ve İnkılâp Tarihi dersleri veriyor. 18 Haziran1986' da, Hürriyet ve İtilâf Fırkası başlıklı doktorasını verdi. 1993'de doçent, 2000'de Yakınçağ Tarihi profesörü oldu. 3 Ekim 1989-25 Eylül 1990 arasında Fransa’da Paris’te meslekî çalışmalarda bulundu. 25 Eylül 2002-28 Temmuz 2004 devresinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde ders verdi ve Üniversitenin dergisi Sosyal Bilimler’i dokuz sayı çıkardı.

Ali Birinci yazı hayatına 1968 senesinde şiirle başladı ve ilk şiiri o zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bulunan öğrenci derneklerinden Hür Düşünce Kulübü ‘nün yayın organı Millî Düşünce dergisinde (Ocak 1968) çıktı. Daha sonra Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde ilk denemeleri ve diğer şiirleri basıldı. Doktora tezini verdikten (18 Haziran 1986) sonra bilhassa Tarih ve Toplum, Dergâh, Yeni Türkiye, Polemik, Türk Yurdu ve Kebikeç ile Müteferrika dergilerinde yakın devrin siyasî hayatı, tarihî şahsiyetleri ve yazarları hakkında yazılar yazdı. Bu yazılarının 1999 senesi sonuna kadar neşredilmiş olanları Dergâh yayınları tarafından üç cilt hâlinde bastırıldı. Bu arada başka yazarların eserlerinden yirmi kadarını baskıya hazırladı.

Devamını oku...