ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
ENDERUN: Üniversite - Akademi - Bilim Dünyası

Üniversite Ortamı Bize Ne Öğretir?

E-posta Yazdır PDF


Harvard Üniversitesi Kantini

Platon'un üniversitesinden günümüz üniversitelerine kadar üniversiteler bilginin tartışıldığı ve çıktılarının topluma hizmet olarak sunulduğu ortamlardır. Her yönü ile ortaöğretim ve meslek okullarından ayrıdırlar. Üniversitede meslek dersinden herhangi bir sorun ilgili bilim disiplin veya üniversite genelinde tartışılır, herkes görüşlerini açıklar ve sonuç genelleştirilir. Üniversitede herhangi bir şeyi tartışılmasında üniversite dinamiklerinin önemi yadsınamaz. Üniversite yönetimleri de zaman zaman doğrudan üniversitelerin açılış dönemlerinde verdikleri derin mesajla ile veya yarattıkları akademik ortamı ile katkıda bulunurlar.

Üniversitelerimizin YÖK yasası ile akademik ortamından uzaklaşarak ve savrularak geldiği bugünlerde ileri lise düzeyinden öteye geçemediği sıkça vurgulanmaktadır. Ek ders, ikinci öğretim, dışarıda iş yama ve danışmanlık gibi ek gelir süreci bilim adamlarını bilimsel ortamdan ve anlayıştan koparmış durumdadır. Maalesef öğretim üyelerinin gelirlerinin mezunlarının maşından üç katı daha düşük maaş alıyor olmasının da etkisi ile üniversitelerdeki savrulma kendisine haklılık kazandırıştır. Maalesef bugün üniversitelerimiz ülkenin sorununa çözüm üretmek yerine günlük kaygıların karşılanmaya çalışıldığı düzeye kadar düşmüştür. Doğal olarak bütün bu gelişmeler toplumunda gözünden kaçmadığı gibi üniversiteler hızla akademik bilinçten uzaklaşmaktadırlar. En kötüsü üniversiteye yeni gelen öğrenciler ve yeni akademik hayata başlayan genç dinamikler de bu ortamda akademik bir kimlik ve tutum kazanamıyorlar. 
 
Açılış Dersi İle Çok Önemli Mesajlar Verilir

Bütün dünyada üniversiteler açılış dersi ile başlar. Açılış dersi için de genelde bilimsel birikimi ve deneyimi olan akademisyenler çağırılır. Üniversitenin açılışında üniversite yöneticisi üniversitesinin stratejisini ve geleceğe yönelik ufuklarını çizerek bilinenin ötesinde geleceği yakalama hedefi gösterir. Üniversitelerin açılışında öğrencilere üniversitenin ne olduğu, üniversiteden ne beklendiğini, öğrencilerin nasıl üniversiteli olacağı dersleri de işlenir. Üniversitelerin üniversite olması, saygınlığının korunması ve sürekliğin sağlanması için üniversitenin kendi özeliklerini ve konumunu geleceğe güçlü bir şekilde aktarması gerekir. Dolayısıyla öğrencilere ve diğer paydaşlara verdiği ilk ders mesajı çok önemlidir. Öğrencilere ilk günde nasıl bir izlenim verilirse öğrenci de ona göre kendi yol haritalarını çizer.

Benzer bir ilk ders mesajı konuşmasını Dr. Erdal Atabek, 5 Ekim 2009 tarihli köşesindeki "Paylaşım Günleri" yazısında Eton Koleji öğretmeni William Cory'nin 1861 yılında yaptığı bir konuşmanın özetini bir konferans vesilesiyle okurları ile paylaşmıştır. Yazının üniversite eğitimi için öğretici yönünü alıntı yaparak paylaşmak istedim.

Cory, okula gitmenin sadece bilgi edinmek için olmadığını, başka şeyler kazanmak amacını da taşıdığını söylüyor:

'İnsan büyük bir okula bilginin de ötesinde bir şeyler almak için, bazı sanatları ve alışkanlıktan kazanmak için gider.
- Özen gösterme alışkanlığı için,
- Kendini anlatma sanatı için,
- Yeni bir entelektüel konuma geçebilmek sanatı için,
- Başkasının ne düşündüğünü hemen anlayabilme sanatı için,
- Görüşlerinizin onaylanmamasına ve reddedilmesine katlanabilme alışkanlığı için,
- Medeni bir şekilde olumlu ya da olumsuz görüş bildirebilme sanatı için,
- En küçük ayrıntılara dikkat edebilme alışkanlığı için,
- Belli bir zaman süresinde mümkün olanı kestirebilme alışkanlığı için,
- Zevklerini geliştirebilmek için, ayırt edebilmek için,
- Zihinsel cesaret için, zihinsel sağlamlık için.
Hepsinden önemlisi, insan büyük bir okula kendini tanımak için gider' diyor.

Yazar ilgili kitabın kaynağını da belirtmiş (Kaynak: Eton Reform. London: Longman, Green, Longman,1861. AL. ATABEK 5/10/2009).

Harvard Üniversitesinin Temel Özelliği Nedir?

Dr. Atabek, William Cory'nin sözlerinin bilim ve öğretim işini bütünsel olarak gören ve dünya üniversiteleri içinde ilk sırada yer alan Harvard Üniversitesinin bu öneriden hareketle 'Harvard Çekirdek Eğitimi'ni kuracak ve bu öğretiye uygun eğitim gerçekleştirecektir.

Bu 'Çekirdek Eğitimi' altı konu ile bütünleştirilmiştir:

Edebiyat-Sanat, Fen Bilimleri, Tarihsel İnceleme, Sosyal Analiz, Yabancı Kültürleri Tanıma, Etik Düşünce gibi dersleri öğrencilerine aldırtmaktadır. Öğrencilerin ancak bunları öğrendikleri zaman bir dünya görüşü kazanacakları düşünülmüştür.

Her ne kadar dünyanın nasıl sömürüleceği, paradan para kazanmanın nasıl sağlanacağı Harvard Üniversitesinde öğretilse de kendi eğitim işini kendi ekseninden çok iyi yapıyor. Hedefine uygun insan yetiştirmede bir numaralar. Biz de çekirdek eğitim  tarzı olarak; bilim felsefesi ve tarihi, uygarlık tarihi, yöntem ve analiz, insan ilimleri, fen bilimleri ve medeni hukuk gibi dersleri okutarak öğrencilerimizin yaşamı bir bütün olarak anlamasını sağlayabiliriz. 

Devamını oku...
 

Prof. Dr. Üstün Ergüder’e Magna Charta’da Yeni Görev

E-posta Yazdır PDF


TÜSEV Yönetim Kurulu ve Mütevelliler Heyeti Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder 2009-2013 döneminde Avrupa üniversitelerinin akademik özgürlüğünü savunan Magna Charta Gözlemcilik Konseyi Başkanlığı’na seçilmiştir. Bu Konsey’in misyonu Avrupa’da yüksek öğrenim kurumlarının daha kaliteli, daha uluslararası nitelikli bir eğitim vermeleri, akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğin sağlanmasıdır.

 

TÜBA-GEBİP

E-posta Yazdır PDF


SEÇKİN GENÇ BİLİM İNSANLARI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ'NDE BİRARAYA GELDİ


Türkiye Bilimler Akademisi'nin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı'na (TÜBA-GEBİP) seçilmiş genç bilimcilerin akademik faaliyetlerini ve programı değerlendirmeyi amaçlayan yıllık toplantı, 25- 26- 27 Eylül 2009 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
   

Bilimi ve bilimsel uğraşıyı benimsetmek, desteklemek ve bilimin toplumsal yaşamdaki etkinliğini artırmak amaçlarını güden Türkiye Bilimler Akademisi, her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantılarla, güncel araştırmaların sunumu ve tartışmaların yanı sıra, üstün başarılı genç bilim insanlarının kendi aralarında etkileşiminin ve Akademi üyeleri ile olan bağlarının güçlenmesini de sağlamaktadır.

Bu yıl sekizinci kez yapılan geleneksel değerlendirme toplantısı, 25 Eylül 2009 Cuma günü saat 18.30'da başladı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi tanıtım filminin sunumu  ve Rektör Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz’ün konuşmalarından sonra Akademi Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, saat 21.00’de “Bilim Çağında Bir Bilge: Halet Çambel” konulu bir konferans verdi.

Devamını oku...
 

Avrupa'yı Yeni Rönesansa Hazırlamak

E-posta Yazdır PDF
6 Ekim Salı günü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş’in de üyesi olduğu Avrupa Araştırma Alanı Yüksek Danışma Kurulu (European Research Area Board – ERAB) Avrupa Komisyonu’na, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) 2030 yılında ulaşması gereken hedefleri ortaya koyan “Avrupa’yı Yeni Rönesansa Hazırlamak – Avrupa Araştırma Alanının Stratejik Görünümü” isimli raporu sundu. Avrupa Komisyonu’nun bilim ve araştırmadan sorumlu komiseri Dr. Janez Potocnik raporda bulunan bazı önerilerin hâlihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Barosso’nun gündemine girdiğini ve bu önerilerin Avrupa Araştırma Alanı’nın önündeki zorluklarla ilgili tartışmaları teşvik ederek yeni bir “Rönesans”a kapı açacağını belirtti.

ERAB, raporda aksiyon için altı farklı alan belirledi:

 • Birleşik bir Avrupa Araştırma Alanının oluşturulması,
 • Küresel Sorunların çözülmesi (iklim değişikliği, enerji kaynağı, vb),
 • Bilim ve toplumun etkileşimi,
 • Kamu ve özel sektörün işbirliği,
 • Mükemmelliğin desteklenmesi,
 • Uyumun teşvik edilmesi.

 
ERAB ayrıca, araştırma açısından politik sürece katkı sağlayacak ve danışmanlık yapacak bağımsız bir yapının gereğinin altını çizdi. Bu öneri Avrupa Komisyonu Başkanı tarafından yapılan “Chief Scientific Officer” yapısı ile ilgili açıklamada da yankısını buldu.

Rapor önümüzdeki yıllardaki gelişmeyi izleyebilmek için bazı kilometre taşları ortaya koyuyor. ERAB’ın kuruluş amacı bağımsız, yüksek seviyede danışma organı olarak Avrupa Birliği Komisyonu’na Avrupa araştırma politikaları alanında, özellikle Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşturulmasında, tavsiye vermektir.

 

DÜNYANIN EN İYİ 100 ÜNİVERSİTESİ

E-posta Yazdır PDF


Dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesi belli oldu.

İngiliz Guardian gazetesinin, Times Higher Education ve QS Top Universities tarafından yapılan araştırmaya dayandırdığı haberinde, Oxford Üniversitesi'nin alt sıralara düştüğü görülürken, Asya'daki akademik gelişimin, yakında ABD'nin eski ve saygın 8 üniversitesinden oluşan Ivy League'e ile Oxford ve Cambridge üniversitelerinin birleşimi Oxbridge'e meydan okuyacağı belirtildi.

Listeye göre, en iyi 10 üniversitenin 4'ü, 100 üniversitenin de 18'i Büyük Britanya'da yer alıyor. Listeye geçen yıl 42 üniversite sokan Kuzey Amerika'dan bu yıl ise listeye giren üniversite sayısı 36.

Öte yandan Asya'dan listeye giren üniversitelerin sayısı geçen yıla göre 2 artarak, 14'den 16'ya yükselirken, Tokyo Üniversitesi 22. sırada, Hong Kong Üniversitesi 24. sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi 100 üniversitesinin listesi şöyle sıralanıyor:

Devamını oku...
 

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

E-posta Yazdır PDF


Dünya Geneli Sıralamaları

The Times Higher Education - QS World University Rankings
Dünyanın en iyi 200 Üniversitesi sıralaması her yıl düzenli olarak The Times Gazetesi tarafından yayınlanır.
www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=144   
   
Ranking of World Universities in the Web
Webometrics Ranking of World Universities- Dünyanın en popüler üniversitelerini internet sitelerine ziyaretçi sayısı ile ölçen bir araştırmadır. En çok ziyaret edilen üniversite sitesi sıralamanın en üstünde yer alır. 
www.webometrics.info  

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University)
Çin’in “Şangay Üniversitesi” tarafından yapılan dünyanın en iyi 500 üniversitresi sıralaması.
http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm

İşletme Okulları 

Financial Times MBA Annual Rankings
http://www.ft.com/businesseducation

Financial Times - EMBA rankings
http://www.ft.com/businesseducation

Business Week Best B-Schools
http://www.businessweek.com/bschools/rankings

Business Education Commission's Top Ten
http://www.top10.org

Hukuk Okulları 

New Educational Quality Ranking of U.S. Law Schools
ABD’de ki en iyi Hukuk Fakülteleri Sıralaması

http://www.utexas.edu/law/faculty/bleiter/LGOURMET.HTM

Thomas E. Brennan's Judging the Law Schools
ABD’deki Hukuk Fakülteleri Sıralaması

http://www.ilrg.com/rankings


ABD’nin En İyi Üniversite Sıralamaları

U.S. News and World Report Graduate School Rankings

http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/usnews/edu/college/rankings/brief/t1natudoc_brief.php

 

Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
www.chea.org

 

The Princeton Review -  Best 366 Colleges Rankings
http://www.princetonreview.com/college/research/rankings/rankings.asp

 

Top American Research Universities
http://thecenter.ufl.edu

 

StudentsReview.com
http://www.studentsreview.com

 

Community College Week's Top 100 Associate's Degree and Certificate Producers     
http://www.ccweek.com/top100/2003-associates.asp 

İngiltere’nin En İyi Üniversite Sıralamaları  


The Good University Guide (The Times, London)

http://extras.timesonline.co.uk/tol_gug/gooduniversityguide.php

 

 

Guardian University Guide

http://education.guardian.co.uk/universityguide

 

Kanada Üniversite Sıralaması  

Canadian Business:Top of the Class
http://www.canadianbusiness.com/rankings/mbaguide/list.jsp
  

 

Canada's Best Schools (Maclean's Magazine)
http://www.macleans.ca/universities/index.jsp


 

Avustralya Üniversite Sıralaması

 

Australian Universities
http://www.australian-universities.com/rankings

 

The International Standing of Australian Universities
http://www.melbourneinstitute.com/publications/reports/aus_uni

 

Good University Guide (Hobsons)
http://ratings.thegoodguides.com.au  

 

İstanbul Şehir Üniversitesi

E-posta Yazdır PDF

NEDEN YENİ BİR ÜNİVERSİTE?

İstanbul Şehir ÜniversitesiDünyamız da, ülkemiz ve bölgemiz de kaotik bir dönemden geçiyor. Kaostan kozmosa (düzene) geçişin temel şartı, doğru bilginin üretim ve paylaşımıdır. Üniversite kurumuna bu bağlamda çok kritik bir görev düşmektedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı (BSV) 1986 yılında kurulduğunda ana gayesini şöyle tanımlıyordu:

“Toplumsal sistemlerin yükselişinde en önemli faktör, bilginin üretimi ve organizasyonudur. BSV, bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihî köklerini bulmaya, bu kökler üzerinde sağlıklı bir geleceğin inşâsına katkıda bulunmaya çalışan bir araştırma kurumudur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün Batı-dışı toplumların yaşayageldiği bunalımların temelinde bir ‘bilgi geleneği oluşturamama’ sorunu yatmaktadır. BSV, Türk toplumunun bu sorunu aşmasını zorlaştıran psikolojik ve entelektüel engelleri ortadan kaldırmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.”

İşte İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşuna bu fikir ve ruh yön veriyor. İddiamız, bu ana gayeyi küresel çapta gerçekleştirebilmektir.

Üniversitelerin bireye ve topluma katkısı başlıca şu üç düzlemde gerçekleşir: Küresel, Ulusal ve Bireysel;

 • Küresel : Üniversite, üniversal (evrensel) gerçekliği araştıran ve bulgularını bütün insanlıkla paylaşan bir kurumdur.
 • Ulusal : Üniversite, aynı zamanda ulusal (millî) gerçekliği araştıran ve onu diğer ulusal varlıklara tanıtan bir kurumdur.
 • Bireysel : Üniversite bu iki (küresel/ulusal) araştırma düzleminde ilerlerken, eğittiği insanların bilgi ve becerilerini azamiye çıkarma arayışında olan ve onlara “meslek bilinci” kazandıran bir kurumdur.

 

Devamını oku...
 

California Davis Üniversitesi Neden Kendi Alanında Dünyada Bir Numara?

E-posta Yazdır PDF


UC Davis: University of CaliforniaUC Davis olarak bilinen üniversite çalıştığım tarım bilimlerinde dünyanın bir numarası olarak biliniyor. Geçmişten beri duymuşumdur namını. Doktora yapacağım zaman başvurmak istedim ancak İngiltere’den daha önce kabul belgesi aldığım için gidememiştim. Ancak içimde hep bir boşluk kalmıştı. Sonradan keşke bir post-doc yapsaymışım diyorum. Son Bitki Besleme Kongresine katılan çoğu seçkin kişilerin özgeçmişinde uzun bir post-doc geçmişlerinin olduğunu ve çoğunun da Davis ve benzeri üniversitelerde doktora sonrası araştırma yaptıklarını görünce Davis’i üniversitelilik gözü ile incelemek istedim. Kısa süreliğine 2009 Ağustos 24-31 tarihleri arasında katıldığım 16 Bitki Besleme Konferansı sırasında bir kaç kez ziyaret etiğim California Davis üniversitesini tanımak için üniversitedeki birçok insana sorduğum sorulara aldığım cevaplar ve kendi gözlemlerimi sizler ile paylaşmak istedim.  Umarım ülkemiz üniversiteleri için yararlı bir gözlem olmuştur.


Üniversite ve Davis Kasabası Bilinçli Olarak Büyütülmüyor

Davis küçük bir üniversite kasabası. Kasabanın nüfusu 34 bin, 20 bini öğrenci diğerleri üniversite hizmetinde çalışan hoca ve diğer ilgililer. Pahalı olduğu için de fakir fukara bu bölgede yaşamıyor. Genelde gördüğüm dünyadaki gelişmiş üniversiteler büyük kentlerin esi olmadan kendi küçük kasaba alanında derin araştırma yapmaktadır. Davis kasabası çok büyütülmüyor. Yeni tek binaya izin verilmiyor, yeni bir şey yapılacaksa da eskisi yıkılır yerine yapılıyormuş.

Devamını oku...
 


Sayfa 8 - 10


Kimler Sitede

Şu anda 50 ziyaretçi çevrimiçi