ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
ENDERUN: Üniversite - Akademi - Bilim Dünyası

TOD-TÜRKİYE

E-posta Yazdır PDF“Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu” TOD-TR, Avrasya ve Afrika bölgesinde düşünce üreten seçkin STKların temsilcileri ile üst düzey kamu yöneticileri ve akademisyenleri aktif olarak bir araya getirerek  “Barış Medeniyeti” konsepti altında kurumlar arası iletişim ve etkileşim sağlayan bir projedir.


SUNUŞ
Konjonktürel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle giderek küreselleşen günümüz dünyasında doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde birbiri ile iletişime girmeyen ülke neredeyse kalmamış durumdadır. Dünya ile birlikte Afrika-Avrasya bölgesi ülkelerinde de siyasi, sosyo-kütürel ve iktisadi anlamda ciddi değişim ve etkileşimler söz konusudur.

Elbette Türkiye’nin; bu küresel ve bölgesel gelişmelerin dışında kalması beklenemez. İç ve dış dinamikler ülkemizde de siyasi, sosyo-kütürel ve iktisadi gelişmelerin hızlı ve yoğun şekilde yaşanmasına yol açmaktadır. Medeniyetin her katmanında yaşanan bu gelişmeler, devletler kadar sivil toplumu da yakından ilgilendirmektedir.
Devamını oku...
 

Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri

E-posta Yazdır PDF

SEMPOZYUM DUYURUSU

 “Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri”

Uluslararası Sempozyum

Düzenleyenler:

İstanbul Şehir Üniversitesi

&

World History Association (WHA)

21-24 Ekim, 2010 – İstanbul, Türkiye

İstanbul Şehir Üniversitesi ve World History Association (WHA) tarafından düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun konusu Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin (330-1922) dünya tarihi içerisindeki yeri ve önemidir. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tebliğ sunmak üzere 30 katılımcıyı bir araya getirecek olan sempozyumda ayrıca bir açılış konferansı ve çeşitli özel oturumlar yer alacaktır. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyum için gönderilecek panel ve tebliğ önerileri, dünya tarihi yaklaşımı çerçevesinde Bizans veya Osmanlı (ya da her ikisi) ile ilgili olmak kaydıyla insan ve toplum bilimlerinin farklı alanlarından olabilir. Özetler, 15 Temmuz 2009’dan itibaren WHA’in sempozyum için hazırlanmış olan sayfasından elektronik olarak iletilebilir. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2009’dur. Tebliğlerin süresi 20 dakika olacaktır. Her bir panel için ayrılacak süre 2 saat olup bir oturum başkanı, 4 tebliğci ve bir müzakereciden oluşacaktır. Gönderilen tebliğ özetleri bir bilimsel kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlar 15 Kasım 2009’da başvuru sahiplerine bildirilecektir. Başvuruların kabulü için esas alınacak ölçütler, başvurunun dünya tarihi açılımı, özgünlüğü ve bilimsel derinliği olacaktır.

Devamını oku...
 

Farabi Değişim Programı Nedir?

E-posta Yazdır PDFKısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

    Farabi Değişim Program ve Tanıtım Sunumu

Farabi (871-950)

Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.


Mevzuat - Esas ve Usuller


    Farabi Yönetmeliği

    Farabi Değişim Programı Mali Esas ve Usulleri

   

Pecya Bilgi Erişim Sistemi

E-posta Yazdır PDF
Bir bilgi erişim sistemi olan Pecya, dijital kütüphane ve web arama motoru olarak hizmet vermektedir. Pecya, TÜBİTAK'tan Ar-ge Hibe Desteği almaya hak kazanmış bir projedir. Milyonlarca sayfa bilgiyle Türkiye'nin en büyük belge ve bilgi arşivi olmayı hedefleyen Pecya Dijital Kütüphanesi, Türkiye'nin birçok yazılı değerini ilk sayısından günümüze kadar gelen tüm sayılarını okuyucularıyla buluşturuyor. İnternet aracılığıyla Türkiye'nin yarattığı tüm bilgi birikimi içeriğine ulaşılması vizyonuyla hareket eden Pecya, önemli koleksiyonları ve bireysel yayınları tekrar gün ışığına çıkarttı.

Devamını oku...
 

İlber ORTAYLI Enderun Mektebi'ni anlatıyor...

E-posta Yazdır PDF


İlber ORTAYLI Enderun Mektebi'ni anlatıyor...
 

FİLİPİNLER'DE ENDERUN KOLEJLERİ

E-posta Yazdır PDFEnderun CollegesFilipinler'de "Enderun Colleges" adlı bir eğitim kuruluşu faaliyet gösteriyor. Okul hakkında web sitelerinde yayınladıkları özet tanıtım yazısı şöyle:

About Enderun
Enderun is a four-year undergraduate college that offers a full range of bachelor’s degree and non-degree courses in the fields of international hospitality management and business administration.

Enderun is committed to the highest international standards of academic excellence. Students receive professional training from leading figures in the global business and hospitality industries. The faculty that oversees Enderun’s curriculum includes some of the region’s leading academics and industry experts. Even Enderun’s campus facilities, which feature hotel-quality appointments and integrated cutting-edge learning technologies, are in a class of their own.

The Enderun approach to education is unique, and highly differentiated. To prepare for leadership positions in the global business environment, Enderun students work closely with faculty mentors, who are themselves industry experts and professionals. Students also gain priceless real-world experience from intensive work internships both in the Philippines and abroad.

http://www.enderuncolleges.com/about_us.asp


Web sitelerinde "Enderun" isminin manasını ve okula bu ismin verilmesinin sebebini ise şöyle açıklıyorlar:

What does term “Enderun” mean?

Enderun Colleges takes its name from the Turkish word, enderun. Enderun refers to the palace school established during the Ottoman Empire (1299-1923) where the most promising children were educated in, among other things, the art of public administration. Enderun was also considered a royal school. The children of Enderun underwent the finest of Turkish education in order to become high-level administrators and statesmen of the Ottoman Empire. Similarly, Enderun Colleges, in drawing its name from such historical origins, seeks to deliver a world-class level of management education and equips its graduates with professional competencies of the sterling quality required to manage the world’s leading institutions.

http://www.enderuncolleges.com/admission_faqs.asp


 

Osmanlı İmparatorluğu’nun “Saray Okulu” Enderun

E-posta Yazdır PDF

 

Evrensel ve Küresel bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu, bu özelliğini donanımlı devlet adamı ve ordu mensuplarıyla elde etmiştir. Yetkin mülkiye, kalemiye, askeriye ve ilmiye için en önemli şart, ancak vasıflı bir eğitim ve öğretim ortamının teşekkülüyle mümkündür. Yükselme ve gelişme dönemi Osmanlısı, tüm sektörlerde olduğu gibi bilgi ve bilim seviyesinde en üst sınırlara ulaşmış bir yapıya sahiptir. Cihan devleti olmayı hazırlayan niteliklerin başında; ilim, bilgi, yetenek, liyakât ve disiplinin mükemmel bir şekilde harmanlandığı İmparatorluk “Saray Okulu” Enderun gelmektedir.


Yeni Bir Kültür Çevresinin Mensubu: Devşirme

Osmanlı devlet geleneğinin oluşmasındaki en köklü kurum, şüphesiz Enderun’dur. Farsça bir kelime olan Enderun, “iç kısım” anlamına gelmektedir. Enderun’un kadınlara yönelik olan muadil eğitim alanı ise Harem’dir.

Slav dillerinden başlayıp da Yunanca ve Arnavutça konuşulan bölgelerden gelen insanların, bir sarayın dili, üslubu ve icraatı çevresinde kenetlendiği ve bir araya geldiği merkez Enderun’dur. Burada yetişen kişinin, eski dili, dini ve kabilesi ile olan bağlantısı zamanla mesafelenir. Çünkü o, artık yeni bir kültür çevresinin mensubu olma yolundadır.

Enderun’a alınan çocuklar, Osmanlı’ya özgü bir sistem olan “devşirme” denilen bir yöntem ile seçilir ve istihdam edilir. Ancak bu ergenlik dönemi gençler, Enderun’a kabul edilmeden önce alt bir eğitim safhasından geçmeleri gerekirdi.

Hıristiyan aile çocukları içinden seçilen bu çocuklar, saray okuluna girmeden önce, Müslüman Türk ailelerinin himayesinde Türkçe’yi, İslâm inanç ilkeleriyle âdâp ve muaşerete yönelik uygulamaları öğrenirler. Akabinde Edirne, Galatasaray, İbrahim Paşa saraylarında bedenî ve ruhî yeteneklerini ilerletecek dersler ve usulleri ikmâl ederlerdi. Acemi oğlanları, eğitim ve öğretim sonucunda “çıkma” ismiyle ayrılarak değişik yerlerdeki askerî birliklere gönderilirler; üstün kabiliyetli gençler ise yüksek derecede bir eğitimi alması amacıyla Enderun’a kabul edilirlerdi.

Osmanlı yönetim anlayışında, devşirme denilen usul, sistemli bir geleneğin işaretlerini verir. Devşirmeyi gerçekleştiren en önemli şahıs devşirme emini, bu seçimi yaparken, tek çocuklu ailelerin ve tek oğlan çocuğu olan ailelerin mensuplarını devşirmez. Hatta devşirme için, köy ahâlisinin rızasının alınması toplumsal bir sözleşmenin dumura uğramaması için bir zorunluluktur.

Devşirmenin gerçekleştirildiği bazı bölgeler, son derece fakir ve gelecekleri için çok iyi fırsatların gözükmediği köyler olabiliyordu. Kafkasya, Arnavutluk veya İşkodra’nın dağlık coğrafyasından gelen çocukların yeterli beslenme, eğitim ve iş bulma imkânları çok güç bir durumdu. Böyle bölgelerde yaşayan aileler, çocuklarının istikbalinin kurtulması için devşirme eminini beklerlerdi.

Gönüllülük esasına dayanan devşirme, ailelerin onayı ve rızasıyla gerçekleşir. Asla çocuklar ailelerinden zorla kopartılma yoluna gidilmezdi. Devşirilen çocukların bir kısmı yeniçeri neferi olabildiği gibi, bazıları da Sokullu Mehmet Paşa ve Mahmut Paşa gibi devletin yönetiminde söz sahibi olan başvezir olabilmekteydi. 

Ulema ve özellikle çok yetenekli olan devşirme eminleri, devşirme için izin istedikleri aileleri “Çocuğunuzu verin. Müslüman olsun, bu sizin için de iyidir, bizim için de iyidir” diyerek ikna ederler. Meselâ devşirilmeden önce, Sokullu Mehmet Paşa, çok meşhur ve bilgili Hıristiyan bir ruhbanın çocuğudur, ancak sonraları çok iyi bir Müslüman olmuştur. Sistemin en dikkat çeken yönü de buradadır.  

Devamını oku...
 


Sayfa 9 - 10


Kimler Sitede

Şu anda 68 ziyaretçi çevrimiçi