ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Socrates
Socrates

AB Socrates/Erasmus Programı

E-posta Yazdır


Erasmus: Genel Bilgi ve Programın Amaçları

Avrupa ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye ve yükseköğretimde kalitenin artırılması amaçlarını taşıyan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan sektörel bir Topluluk Programı'dır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Programın hedef kitlesi tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idarelerdir.

Üniversitelerin Erasmus programına katılım hakkı elde etmek için Erasmus Üniversite  Beyannamesi’ne (Erasmus University Charter-EUC) başvurup AB Komisyonu’ndan onay almaları gerekmektedir. Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğrenim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel müdürlüğü'ne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi-EÜB (Erasmus Univerity Charter-EUC) almaya hak kazandıkları taktirde,bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme Programı kapamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir. Eramus programından yararlanabilmek için, programa katılacak öğrencinin  bölümü ile programa katılan bir başka ülkede bulunan üniversitenin aynı bölümü içeren  bir kurumlararası anlaşmasının bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla Erasmus Programı aracılığıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakülteleriyle görüşmelidirler.

Devamını oku...
 

AB Socrates Programı

E-posta Yazdır


Socrates 30 Avrupa ülkesini içine alan Avrupa’nın eğitim programıdır.


Temel amacı kesinlikle bir Avrupa bilgisini oluşturmak ve böylece bu yeni yüzyılın getireceği temel güçlükleri daha etkili yanıtlarla karşılamaktır. Bunun için: hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmekte, herkes için eğitime erişimi sağlamaya çalışmakta ve insanların gerekli vasıf ve becerileri kazanmasına yardımcı olmaktadır.  Daha açık bir dille söylemek gerekirse, Socrates hareketlilik ve yenilikçilik için dil öğrenimini teşvik etmektedir.

İşbirliği

 

Socrates, eğitimin tüm alanlarında Avrupa işbirliğini desteklemektedir.  Bu işbirliği çeşitli alanlarda yer almaktadır: hareketlilik (Avruğa içerisinde hareketlilik), ortak projelerin organizasyonu, Avrupa ağlarının kurulası (fikirlerin ve iyi uygulamaların yayılması), ve karşılaştırmalı çözümlemelerin yapılması ve araştırmaların yürütülmesi.


Uygulamada, Socrates insanlara bir başka ülkede bir eğitim programını izleme, yer alma, öğretme ve eğitim alma imkânını sağlamaktadır.  Değişim programları için ve öğretim projeleri için eğitim kurumlarına destek sağlamaktadır.  Sivil Toplum Kuruluşlarına ve birliklere eğitim konulu vs. organizasyonlarında yardımcı olmaktadır.


Socrates sekiz ayrı eylem içermektedir:
 
   

 • Comenius: Okul eğitimi
 • Erasmus: Yüksek eğitim
 • Grundtvig: Yetişkin eğitimi e diğer eğitim yolları
 • Lingua: Avrupa dillerinin öğrenimi
 • Minerva: Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)
 • Eğitim sistemi ve politicalarının gözlem ve yeniliği
 • Diğer Avrupa programları ile ortak eylemler
 • Ek önlemler

 
Lingua
 

Çevrimiçi Öğrenme için Araçlar Projesi Socrates’in Lingua çerçevesine girmektedir

 

Lingua Eylemi aşağıdaki amaçlar için tasarlanmıştır:

 

 • AB içerisinde dil çeşitliliğini desteklemek ve teşvik etmek;
 • Dil öğrenme ve öğretme kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Yaşamboyu dil öğrenmeye erişimi yaygınlaştırmak