ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Türk Kuruluşları

ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ - UNAM

E-posta Yazdır

ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ - UNAM

TARİHÇE

Geçen yüzyılın son çeyreğinde bilim ve teknolojide gelişmeler değişik fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan yeni malzemelere talebi tetiklemişti. Araştırmalar malzeme boyutları nanometre ölçütlerine inince bilinen özelliklerin büyük değişim göstererek teknolojinin istemleri doğrultusunda yeni ve olağanüstü işlevler kazanabileceğini göstermiştir. Böylece, adeta atomların dizilişini tasarlayarak yeni yapay malzemeleri ortaya çıkarabilen, molekülleri işlevsel duruma getirebilen, elde edilen bu yapıların olağanüstü özelliklerini mevcut ürünlerin özelliklerini geliştirmekte kullanan veya tamamen yeni teknolojik ürünler elde edebilen bu yeni teknoloji nanoteknoloji olarak tanımlandı.

Ekonomistler nanoteknolojinin yeni bir sanayi ve bilgi devrimi olarak 21. yüzyıla damgasını vuracağına inanıyorlar. Nanoteknolojinin öncelikle malzeme ve biyoteknoloji alanlarında gelişeceği, ancak 8-10 yıl sonra elektronik ve spintronikte, özellikle moleküler elektronikte ağırlığını hissettireceği beklenmektedir. Nanomalzemelerin olağanüstü özellikleri hemen hemen her alanda; savunma sanayinde, tekstilde, otomotiv sanayinde, inşaatta, elektronikte, yeni tedavi yöntemlerinde ve ilaç sanayinde devrim yaratacak teknoloji ürünlerinde yer almaya başlamıştır. Sürtünmesiz yüzeyler sayesinde taşıtlarda motor yağı değiştirme sorunu ortadan kalkabilecek, kir tutmayan giysilerle yaşantımız kolaylaşacak. Binalardaki betonarme kolonların kesitleri belki küçülüp elastik özellikler kazanabilecek ve bu sayede depremler binalarımıza daha az tahribat yapabilecek. Nanoteknoloji o kadar hızlı gelişmelere sahne oluyor ki, gelecek 20 yılı tahmin bile edemiyoruz.

Devamını oku...
 

EDAM (Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi)

E-posta Yazdır

EDAM (Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi), öncelikli hedefi Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyum ve bütünleşmesine katkı sağlayabilecek çalışmalar ve projeler gerçekleştirmek olan İstanbul merkezli bir düşünce kuruluşudur. Dolayısıyla EDAM’ın faaliyetlerinin odak noktasını Türkiye-AB ilişkileri oluşturmaktadır; ancak EDAM bu ilişkileri küresel bir bağlam içinde araştırmayı, çözümlemeyi hedeflemekte ve Türkiye ve Avrupa’daki siyasi kararları etkileyebilecek önerileri küresel bir perspektif içinden değerlendirmektedir.

EDAM’ın temel faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

1. AB ile müzakere ve üyelik sürecinin farklı boyutlarını ele alan bilimsel çalışmalar ve analizler yapmak ve karar alıcı mercileri bu çalışmalar konusunda bilgilendirecek yayınlar hazırlamak,

2. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında toplantılar düzenleyerek Avrupa’nın geleceğinin şekillenmesine yönelik tartışmalarda Türk fikir önderlerinin etkin bir rol alması için imkan yaratmak,

3. Kamuoyunu ekonomik, sosyal ve dış politikaya ilişkin çeşitli konularda bilgilendirecek konferanslar, seminerler ve toplantılar düzenlemek.

Devamını oku...
 

BİLİM DİPLOMASİSİ / TASSA

E-posta Yazdır


BOSTON -AA- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, diplomaside "Bilim Diplomasisi" adıyla yeni bir alan açmayı planladıklarını belirterek ABD, Japonya, Çin, Almanya, İngiltere gibi teknolojinin geliştiği, yeni ve yoğun teknolojik, akademik çalışmaların yapıldığı yerlerdeki diplomatik temsilciliklere bilim müşaviri (ataşesi) tayin edeceklerini söyledi.

Boston'da temaslarını sürdüren Davutoğlu, Harvard Üniversitesinde Türk ve yabancı akademisyenler ile öğrencilerle görüşmesinin ardından Üniversitenin bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Akademisyen olarak tekrar bilimsel bir çevrede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Davutoğlu, geçen sene Boston'a başkonsolosluk açmaya karar verdiklerini ve Murat Lüthem'i ilk başkonsolos olarak Boston'a atadıklarını anımsattı.

ABD, Japonya, Çin, Almanya, İngiltere gibi teknolojinin geliştiği, yeni ve yoğun teknolojik, akademik çalışmaların yapıldığı yerlerdeki diplomatik temsilciliklere bilim danışmanı-ataşesi atamayı uzun zamandır planladıklarını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu: "Hem Türkiye'nin bilimsel görünümünü, etkinliğini arttırmak hem dışarıdaki bilimsel gelişmelerin Türkiye'ye daha süratle yansımasını sağlamak hem yurtdışında bulunan Türk bilim adamlarının Türkiye'ye katkılarını arttırmak hem de beyin göçü varsa bunu iki yönlü işleyen bir hale getirebilmek için bir bilim diplomasisi çabasına girmeye karar verdik. Böylece diplomatlarımız sadece diplomatik, siyasi, ekonomik gelişmeleri değil, bilim ve teknolojideki gelişmeleri de yakinen takip edip bizi bu konuda yönlendirecekler."

Devamını oku...
 

Türk-Amerikan Bilim Adamları ve Araştırmacılar Derneği (TASSA)

E-posta Yazdır


Turkish American Scientists & Scholars AssociationTürkiye’de yeterli imkân bulamadıkları için ABD’ye giden bilim çalışanları, kurdukları dernekle ülkeleri yararına projeler üretiyor. Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), ABD hükümetine bağlı dev bir araştırma merkezi. Bünyesinde AIDS’ten kansere, diyabetten alzheimer’e kadar birçok hastalığın teşhis, tedavi ve önlenmesi konusunda araştırmalar yapıyor. Federal bütçeden aldığı pay 28.4 milyar dolar olan NIH, her yıl dünyada 3 bin araştırma kurumuna, 200 bin araştırmacıya yeni buluşlar için mali yardım yapıyor. 6 bin araştırmacının çalıştığı merkezdeki 60 Türk bilim adamı, bir yıl önce Türk-Amerikan Bilim Adamları ve Araştırmacılar Derneği’ni (TASSA) kurarak, bir araya geldi. Dernek, ABD’deki başarılı bilim adamlarını Türkiye’yle ilgili konularda düşünmeye, çalışmaya ve çözüm üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Beyin göçüne çözüm arıyorlar

TASSA, ABD’deki üniversiteler ve araştırma merkezlerinde görevli Türk bilim adamlarına tek tek ulaşmaya çalışıyor. Derneğin aktif 350 üyesi var, Amerika genelinde kontak kurulan Türk bilim adamı sayısı ise 1200′e ulaştı. Beyin göçüne yönelik çözümler üreten TASSA, bir ay önce de ABD’deki beyin potansiyelinden Türkiye’nin faydalanabilmesi için ‘Ziyaretçi Bilim Adamı Programı’ başlattı. Program, Türkiye’ye tatil için giden bilim adamlarının bulundukları ildeki üniversitede seminer vermesi esasına dayanıyor. Dernek üyeleri internet sitesine girip özgeçmişleri, hangi konuda araştırma yaptıkları ve hangi ile gidecekleri konusunda bir form dolduruyor. Dernek de bu bilgileri ilgili üniversiteye gönderiyor.

Devamını oku...
 

SETA Siyaset Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı

E-posta Yazdır

Seta LogoSETA’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. SETA, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan SETA, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan SETA, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporları, Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler.

Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak, SETA’nın temel fikri hedefini oluşturur. Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunlar, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür başlıkları altında ele alınır. Bu üç alan arasında büyük bir geçişkenlik bulunduğundan kategorik ayrımlardan kaçınılır ve sorunlar çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış açısıyla tahlil edilir. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Türkiye’nin dinamik yapısı, bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 20.nci yüzyılın modernleşme teorileriyle soğuk savaş döneminin siyasi konjonktürü arasına sıkışmış olan Türkiye’nin vizyonu, kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeo-stratejik konumuyla mütenasip bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına kadar pek çok konu, bu tarihi-kültürel derinlik ile ele alınmayı beklemektedir. Bu sorunlar Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde de aciliyet ve önem arz eden konular haline gelecektir.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren SETA, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “iyi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak gören SETA’nın Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir temel sağlayacaktır.

SETA | Reşit Galip Caddesi Hereke Sokak No:10 GOP/Çankaya 06700/Ankara/Türkiye
Telefon:+90 312 405 61 51 Faks:+90 312 405 69 03

Devamını oku...
 
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »


Sayfa 1 - 2