ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Türk Kuruluşları TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü

E-posta Yazdır


TARİHÇE


EE bina resmiTÜBİTAK MAM bünyesinde bulunan Enerji Sistemleri Bölümü, Şubat 1996'da Çevre Mühendisliği Bölümü ile birleşerek Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü (ESÇAE)'nü oluşturmuştur.

Bu tarihten itibaren 6 yıl boyunca enerji ve çevre alanlarında aynı enstitü çatısı altında çalışmalar yürüten bu iki birim, önemli projelere imza atmış, deneyim, bilgi birikimi, ölçme ve değerlendirme alt yapısını uluslar arası ölçekte geliştirmiştir.

3 Ekim 2004 tarihinde yapılan TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda alınan karar gereği, "Enerji Enstitüsü" kurularak, ESÇAE-Enerji Teknolojileri Stratejik İş Birimi bu enstitü çatısı altına alınmıştır.

 


YAPILANMA ŞEMASI 


TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü

ÇALIŞAN PROFİLİ


TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Çalışan Profili


EE - PROJELER

 

Yürütülen Projelerden Bazı Örnekler :

 • Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azatlımı

 • AB- Cost Assesment for Sustanaible Energy Systems (CASES)

 • Ergimiş Karbonatlı Yakıt Pili Gemi Elektrik Üretim Sistemleri

 • The Birth of A European Distributed Energy Partnership That Will Help The Large-Scale Implementation of Distributed Energy Resources in Europe

 • NATURALHY Preparing for the hydrogen economy by using the existing natural gas system as a catalyst

 • Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili Üretimi ve Entegrasyonu

 • DPT-Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulamalar

 • DPT-PEM Yakıt Pilli Güç Üretim Kaynağının Geliştirilerek Evsel Uygulamalarda Kullanımı

 • DPT-İleri Batarya Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi

 • DPT-Kömür ve Biyokütle Karışımlarının Gazlaştırılması, Gazın Temizlenmesi ve Enerji Üretim Sistemlerine Entegrasyonu

 • DPT-Hidrojen Üretim/Dönüşüm ve Depolama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

 • Improving of the S&T research capacity of TUBITAK MRC IE in the fields of hydrogen technologies

 • Improving of the S&T research capacity of TUBITAK MRC Institute of Energy in the Fields of Integrated Biomass Gasification with Power Technologies

 • Milli PAP (ROV) Cihazı Geliştirilmesi

 • TARAL-Termik Santral Atık Isı Değerlendirme

 • TARAL-Yakıt Pilli Mikro Kojenerasyon Sistemi

 • AB-Cost Assessment Sustainable Energy Systems (CASES)

 • AB-Molten-Carbonate Fuel Cells For Water Borne Applications (MC-WAP)

 • TARAL- Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Geliştirilmesi      

 • AB-Integrated European Network For Biomass Co-Firing

 • Hibrid Elektrikli Araç İçin Batarya Modülü Geliştirilmesi

 • Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili Modelleme, Membran ve Bipolar Plaka Üretimi

 • AB-TERMISOL New low-emissivity, and long-lasting paints for cost-effective solar collectors

 • Akaryakıtlar İçin Ulusal Marker Sistemi -2

 • Elektrik Sürüş Sistemi Tasarım ve Prototip Üretimi

 • FORD OTOSAN Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi Geliştirilmesi – 2

 • NiMh Hücre Üretimi

 • Ford Otosan Hibrid Elektrikli Araç Kontrol Ünitesi Tasarımı ve Prototip Üretimi

 • Akaryakıt Analizleri

 • Kataliz Dizel Partikül Filtresi

 • DPT-Hibrid Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kurulması

 • Yakıt Analizleri

 

Tamamlanan Projelerden Bazı Örnekler :

 • DPT- Yenilenebilir Alternatif Motor Yakıtı: Biyodizel (2005-2007)

 • Yeni Yarıiletken Anahtar Teknolojisine Dayanan Deniz Elektrik Dağıtım Sistemi, MSB-ARGE
  (2002-2005)

 • Ağ Sistemleri İçin Yarı-İletken Anahtarlama, MSB-ARGE
  (1999-2002)

 • Sualtı Telefonu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  (2002)

 • ELİT-2 Elektrikli Hibrid Elektrikli Taşıt, TOFAŞ
  (2004)

 • Bomba İmha Robotu
  (2004)

 • FNSS Elektrikli Muharebe Aracı, FNSS
  (2003-2004)

 • OSD Teknoloji Tarama Programı, OSD
  (2003-2004)

 • ELİT-1 Elektrikli Hibrid Elektrikli Taşıt, TOFAŞ
  (2002-2003)

 • Temiz Enerji Üretimine Yönelik Yakıt Pili Teknolojilerinin Geliştirilmesi, (Ford, Arçelik, Tofaş, TTGV)
  (2003-2004)

 • CEPA RTP 16.08 “Diesel Fuel Processing For Fuel Cells”, MSB-ARGE
  (2001-2004)

 • Denizaltılardaki hidrojen yakma cihazları için test sistemi projesi, Deniz K.K.lığı
  (2001)