ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Üniversite Haberleri İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

E-posta Yazdır

NEDEN YENİ BİR ÜNİVERSİTE?

İstanbul Şehir ÜniversitesiDünyamız da, ülkemiz ve bölgemiz de kaotik bir dönemden geçiyor. Kaostan kozmosa (düzene) geçişin temel şartı, doğru bilginin üretim ve paylaşımıdır. Üniversite kurumuna bu bağlamda çok kritik bir görev düşmektedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı (BSV) 1986 yılında kurulduğunda ana gayesini şöyle tanımlıyordu:

“Toplumsal sistemlerin yükselişinde en önemli faktör, bilginin üretimi ve organizasyonudur. BSV, bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihî köklerini bulmaya, bu kökler üzerinde sağlıklı bir geleceğin inşâsına katkıda bulunmaya çalışan bir araştırma kurumudur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün Batı-dışı toplumların yaşayageldiği bunalımların temelinde bir ‘bilgi geleneği oluşturamama’ sorunu yatmaktadır. BSV, Türk toplumunun bu sorunu aşmasını zorlaştıran psikolojik ve entelektüel engelleri ortadan kaldırmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.”

İşte İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşuna bu fikir ve ruh yön veriyor. İddiamız, bu ana gayeyi küresel çapta gerçekleştirebilmektir.

Üniversitelerin bireye ve topluma katkısı başlıca şu üç düzlemde gerçekleşir: Küresel, Ulusal ve Bireysel;

  • Küresel : Üniversite, üniversal (evrensel) gerçekliği araştıran ve bulgularını bütün insanlıkla paylaşan bir kurumdur.
  • Ulusal : Üniversite, aynı zamanda ulusal (millî) gerçekliği araştıran ve onu diğer ulusal varlıklara tanıtan bir kurumdur.
  • Bireysel : Üniversite bu iki (küresel/ulusal) araştırma düzleminde ilerlerken, eğittiği insanların bilgi ve becerilerini azamiye çıkarma arayışında olan ve onlara “meslek bilinci” kazandıran bir kurumdur.

 

İstanbul Şehir Üniversitesi, eğitim faaliyetlerini İnsan ve Toplum Bilimleri ile Doğa ve Mühendislik Bilimleri arasında bir denge kurmaya ayarlamakta; bu alanlar arasında birkaç yüzyıldır süregelen kopukluğu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

 

 

İstanbul Şehir Üniversitesi, gençlerimizi bir yandan farklı kültür ve medeniyet havzalarının bilgi birikimini özümsemeye hazırlarken, bir yandan da Türkiye havzasının bilgi birikimini tüm insanlıkla paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası akademik kurumlar arasındaki etkileşimi azamiye çıkarmayı tasarlamaktadır.

Saydığımız amaçların gerçekleşmesi için temel şart, bireylerin yüksek bir kavrayış ve duyarlılık düzeyine yükselmesidir. İstanbul Şehir Üniversitesi, “bire-bir eğitim” anlayışıyla her öğrencisine özel ilgi göstermeyi, bireysel yeteneklerin keşfi, bunların toplum ve insanlık yararına kullanılması yolunda kesintisiz çaba içinde olmayı taahhüt etmektedir.

Rektör
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya

Kurucu Vakıf

Toplumsal sistemlerin yükselişinde en önemli faktör bilginin üretimi ve organizasyonudur. Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihi köklerini bulmaya, bu kökler üzerinde sağlıklı bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaya çalışan bir araştırma kurumudur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün batı-dışı toplumların yaşayageldiği bunalımların temelinde bir bilgi geleneği oluşturamama sorunu yatmaktadır. BİSAV Türk toplumunun bu sorunu aşmasını zorlaştıran psikolojik ve entelektüel engelleri ortadan kaldırmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyonumuz

Bireyin toplumla, toplumun doğayla uyum içinde yaşadığı bir küresel sistem mümkündür. BİSAV böyle bir sistemin bilgi, inanç ve sanat temellerinin özgürce araştırıldığı bir ortamı gelecek kuşaklara sunmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

Özgür ve hoşgörülü bir çalışma, araştırma ve tartışma ortamında; evrensel, ulusal ve mesleki bilgi ve düşüncelerin sorgulanması, yeniden üretilmesi, yaygınlaştırılması ve insanlık yararına uygulanması yolunda kesintisiz çaba harcamak. Bu çaba içindeki yetenekli bilim ve düşünce insanlarına katkıda bulunmak.

BİSAV’nin Kısa Tarihçesi

1986 yılında kurulan BİSAV üç yıllık kuruluş çalışmalarının ardından 1989 yılından itibaren misyonunu gerçekleştirmeye yönelik burs ve seminer çalışmalarını başlatmış ve sözkonusu çalışmaları bugüne kadar kesintisiz devam ettirmiştir. Seminerlerde sahasında uzman olan birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazar görev almış, sistemli bir tarzda Türk gençliğinin mevcut bilgi paradigmalarını sorgulayabilecekleri bir tartışma ortamı yaratmışlardır. 2001 yılında Vefa’daki merkez binasına taşındıktan sonra seminer ve araştırma çalışmaları daha sistemli bir yapıya bürünmüştür.

http://www.bisav.org.tr/

Mahmut Oltan Sungurlu (Mütevelli Heyeti Başkanı)

Mahmut Oltan Sungurlu, İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1963 yılında Gümüşhane’de avukatlığa başlayan Sungurlu, 1983’de Gümüşhane Anavatan Partisi il teşkilatını kurdu ve Gümüşhane milletvekili seçildi. Parlamentoda Sayıştay ve Milli Savunma Bütçe Komisyonlarında görevler aldı. Ekim 1986’da Adalet Bakanı oldu. 1983, 1987, 1991 ve 1995 yıllarında dört defa Gümüşhane milletvekili seçildi. 53. hükümette Milli Savunma, 55. hükümette tekrar Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. Anavatan Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Baş Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı olarak da görev yapan Sungurlu, muhalefet yıllarında da Meclis Grup Başkan Yardımcılığı ve Anayasa Komisyonu üyeliklerinde bulundu ve uzun yıllar Meclis Partiler Arası Uyum Komisyonunda görev yaptı. Ağırlıklı olarak parlamentoda anayasa ve yasa çalışmalarını yürüten Sungurlu halen Anavatan Partisi Merkez Karar üyesidir.

Abdülhalik Damar (Mütevelli Heyeti Başkan Vekili)

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Albaraka Türk Özel Finans Kurumunda proje uzmanı, Emre İplik ve Tekstil Ürünleri A.Ş.’de ortak ve genel müdür, Erken Ambalaj ve Matbaacılık Ltd.’de ortak ve yönetici, Sistem Eğitim ve Danışmanlık Ltd.’de kurucu ortak ve yönetici, Yıldız Holding A.Ş.’de danışman, Dikey Kurumsal Eğitim Hizmetlerinde kurucu ortak ve genel müdür, Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekilidir. Bilim ve Sanat Vakfı yönetim kurulu üyesi, İstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Boğaziçi Yöneticiler Vakfı üyesidir.

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (Rektör)

1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Çetinsaya, aynı bölümden 1988 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1994 yılında University of Manchester’da Orta Doğu Araştırmaları Bölümünden doktor unvanını aldı. 1986-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Çetinsaya, aynı bölümde 1995-1999 yılları arasında yardımcı doçent ve 1999-2002 yılları arasında docent olarak görev yapmıştır. 2002-2005 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde bulunan Çetinsaya, 2005’te aynı bölümden profesörlük unvanını almış ve 2009 yılına kadar çalışmalarına devam etmiştir.

2001 yazında University of London, School of Oriental and African Studies’te, 2004 yazında Free University of Berlin, Institute for Turcology’de ve Eylül 2007-Haziran 2008 arasında da Woodrow Wilson International Center for Scholars’da (Washington DC) misafir araştırmacı olarak bulunan Çetinsaya, Amerika Ortadoğu Çalışmaları Cemiyeti (Middle East Studies Association of North America, MESA), 1994 Malcom H. Kerr Sosyal Bilimler Doktora Tez Ödülü Birinciliği ve İngiltere Orta Doğu Çalışmaları Cemiyeti (British Society for Middle Eastern Studies, BRISMES), 1995 Leigh Douglas En İyi Doktora Tezi Ödülü’nün de sahibidir.

Çalışma alanları Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi (19. ve 20. Yüzyıl), Osmanlı ve Modern Türk Siyasî Düşüncesi (19. ve 20. Yüzyıl), Ortadoğu Tarihi ve Politikası (19. ve 20. Yüzyıl) ve Türk Dış Politikası olan Çetinsaya’nın ulusal ve uluslararası birçok makale ve tebliğinin yanı sıra Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908 (London: Routledge, 2006) adlı bir kitabı yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya; Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2000-2001), İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanlığı (2002-2005), İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği (2003-2005) ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Teknoloji, Hukuk ve Politika Anabilim Dalı Başkanlığı (2003-2005) gibi idari görevleri de üstlenmiştir.

Prof. Dr. Abdullah Yavaş

Prof. Dr. Abdullah Yavaş 1980 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 1985 yılında üniversite birincisi olarak mezun oldu. Ekonomi doktorasını University of Iowa'da 1991 yılında tamamladı. Bir yıl University of Illinois'da doktora sonrası araştırma yaptıktan sonra, 1992 yılında Pennsylvania State Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak katıldı. Fakülte tarihinde ilk defa dört yıl içinde doçentlik almayı başaran Yavaş, 2001 yılında profesör oldu. University of Michigan, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Hong Kong'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1999-2009 yılları arasında Pennsylvania State Üniversitesi Gayri Menkul Çalışmaları Enstitüsü araştırma direktörlüğünü de yürüttü. 2009 yılında University of Wisconsin-Madison’a Distinguished Professor of Real Estate olarak katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu

Ahmet Ademoğlu, lisans eğitimini 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Ademoğlu, 1990 yılında yüksek lisansını tamamladığı, 1995 yılında doktora derecesini aldığı Boğaziçi Üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsünde 1988-1995 yıllarında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1993 yılında Rutgers (ABD), 1994 yılında Lübeck (Almanya), 1995-1997 yıllar arasında da Texas (ABD) üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışmalarda bulunan Ahmet Ademoğlu, 1997-1999 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü’nde 1999 yılında doçentliğe ve 2006 yılında da profesörlüğe yükselmiştir. Halen aynı enstitüde görev yapmakta olan Ahmet Ademoğlu, 1990 yılı “Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü, Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Ödülü”, 2000 yılı “Electroencephalography and Clinical Neuroscience Society, Genç Bilim İnsanı Ödülü” ve 2003 yılı “Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Araştırmada Üstün Başarı Ödülü” sahibidir. “Beyin elektriksel etkinliği (EEG) ve işlevsel Manyetik Rezonans Teknikleriyle Nörogörüntüleme” ve "Biyomedikal Sistemlerde Sayısal Hesaplama ve Modelleme" alanlarında çalışmalarda bulunan Ademoğlu’nun 20 uluslararası dergi makalesi, basılı makale ve poster olarak 46 uluslararası, 22 ulusal konferans tebliği ile 5 uluslararası ve 4 ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu, Aralık 2003’den bu yana TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Cemal Şanlı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Kürsüsüne asistan oldu. 1985 yılında Hukuk Doktoru ünvanını "Milletlerarası Ticari Tahkim" teziyle aldı. Uluslararası Tahkime dair doktora tezini Londra Üniversitesine bağlı "Institute of Advanced Legal Studies"te tamamladı. 1987 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu. Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanıdır. Uluslararası Özel Hukuk ve özellikle Uluslararası Tahkim alanında yayınlanmış pek çok kitap, makale ve monografisi bulunmaktadır.

Prof. Fazıl Önder Sönmez

1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesini almıştır. 1991 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında ise UCLA’dan makine mühendisliği alanında doktora derecesini almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden 1996 yılında yardımcı doçentlik, 2002 yılında da doçentlik ünvanlarını kazanmıştır. Mekanik parçaların optimum tasarımı, sonlu elemanlarla yapısal analiz, kompozitlerin opitimum tasarımı ve imalatı, imalat süreçlerinin modellenmesi ve eniyilemesi alanlarında çalışan Sönmez’in Journal of Mechanical Engineering Science, Journal of Materials Processing Technology, Journal of Engineering Materials and Technology, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Composite Structures, Journal of Thermoplastic Composite Materials gibi dergilerde makaleleri yayımlanmış, aynı zamanda pek çok yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır.

Dr. Fikri Gökbürü Kançal

1980 Galatasaray Lisesi mezunu olan Dr. Kançal, 1986 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur.

1986-1987 S.S.K. Artvin Sağlık İstasyonunda ve 1987-1988 İstanbul Paşabahçe SSK. Hastanesinde hekim olarak görev yaptı.

1989-1990 İsviçre, Almanya ve İspanya’da vakum teknolojisi eğitimi almıştır. 1992’den beri kurucusu ve sahibi olduğu firmanın başında iş hayatına devam etmektedir. Bilim ve Sanat Vakfı kurucularından olup hâlen yönetim kurulu üyesidir.

1994–2002 yıllarında Emel Kırım Vakfı Genel Sekreterliği, 1994–2002 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Dr. Kançal, 2002’den beri Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Genel Merkez Asli Delegesi’dir.

Dr. Fikri G. Kançal; Fransızca, İngilizce, Almanca ve Tatarca bilmektedir.

Dr. M. İbrahim Turhan

Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde 1987 yılında birincilikle tamamladı ve aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü birincilikle kazandı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık yüksek lisansını “Kamu Kesimi Açıklarının Makroekonomik Sonuçları ve Türkiye’de Bankacılık Kesimi Üzerinde Etkileri” konulu tez ile, Bankacılık doktorasını da “Finansal Krizler ve Reel Sektör Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” konulu tez ile tamamlayan Turhan, bu dönemde aynı kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu tarafından desteklenen sosyal bilimler mega projesi çerçevesinde resmi olarak davet edildiği Cenevre Üniversitesi Institut Européen (IEUG) ve Loughborough Üniversitesi Banking Centre bünyesinde araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında Yardımcı Doçent unvanıyla Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlayan Turhan, bu kurumda Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü başkanlığı yaptı. Yine aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Birçok süreli yayında finansal ekonomi ve ekonomi politik alanında yazıları bulunan ve kitap editörlüğü de yapan Turhan, bankacılık, finans ve finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren süreli yayınlarda yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Turhan 2004’e kadar Beykent Üniversitesi İİBF’de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. 01 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyeliğine, 07 Haziran 2006 tarihinde Para Politikası Kurulu üyeliğine seçilen Dr. M. İbrahim Turhan, 8 Mayıs 2008 tarihinde Başkan (Guvernör) Yardımcısı olarak atanmıştır. Dr. M. İbrahim Turhan, London School of Economics and Political Sciences (LSE) European Institute bünyesinde kurulan Contemporary Turkish Studies kürsüsünde TCMB adına danışma kurulu üyeliğini de sürdürmektedir.

Dr. Ömer Bolat

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında tamamladı. Ayrıca Almanya’daki Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsünün Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programından da yüksek lisans derecesi aldı. 1989 yılında ise Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünden “Avrupa Para Sistemi”ne dair teziyle doktora derecesini aldı. Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfında araştırmacılık, MÜSİAD’da genel sekreterlik, genel başkan yardımcılığı, genel başkanlık ve yüksek istişare heyeti üyeliği yapmıştır. Hâlen Albayrak Şirketler Grubunda Genel Koordinatör olarak iş hayatını sürdürmektedir. Pek çok kitap ve makalesi bulunan Bolat’ın son olarak Medeniyet İdeali adlı kitabı Küre Yayınlarından çıkmıştır.