Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi

Yazdır

Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi 

Stratejik konumu sebebiyle, ilk çağlardan beri birçok medeniyete kucak açmış, sayısız devletlerin ve medeniyetlerin yaşadığı, değişik kültürlerin içiçe girdiği Anadolu'nun sosyal ve kültürel tarihini geniş kapsamlı olarak açıklığa kavuşturmak, böylece bugünkü birçok sosyal çalkantıya cevap verecek biçimde Anadolu'nun sosyal dengelerinin hangi zemine oturduğunu açık bir şekilde sergilemek amacıyla hazırlanmıştır.

Proje, Anadolu Türk kültür ve sosyal hayatını ilmi bir çerçevede araştırmayı amaçlamaktadır. Özellikle Türk etnografik malzemesinin tespiti yapılırken, Türkiye'nin demografik yapısı da araştırılmaktadır.

Bu proje çerçevesinde, bugünkü Türkiye sınırları içinde bulunan Türk devri mimari eserlerinin evnanteri yapılmaktadır.

1996 yılında oluşturulan Proje Yürütme Kurulu, öncelikle çalışma yapılacak bölgeleri belirlemiş, ekipler oluşturularak çalışmalara başlanılmıştır. Bu çalışma, Türk toplumunu oluşturan temel unsurları ortaya çıkartacaktır.

Projenin Gelişimi: Arşivlerde yapılan çalışmalar sonucunda bugüne kadar 41.298 aşiret tespit edilmiş, yayınlanması için kontrol çalışmaları devam etmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çalışmalara, Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığındaki bir ekip 1996 yılında başlamıştır. Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'daki envanter çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer illerdeki envanter çalışmaları ile kitap hazırlık çalışmaları sürmektedir.
Marmara bölgesinde çalışmalara Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığındaki ekip, 1996 yılında başlamış, Afyon, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova, Balıkesir il ve ilçelerinde çalışmalar yapmıştır. Bölgedeki envanter çalışmaları tamamlanmış; eksiklikleri tamamlamak amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir.

Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız başkanlığındaki bir ekip tarafından 1987 yılında başlatılan "Sondaj Metoduyla Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi" 1996 yılında bu proje ile birleştirilmiştir. Çalışmalar sürdürülmektedir.

Doç. Dr. Necati Demir, 1996 yılında başladığı, Ordu ili sınırları içinde "Yaşayan Halk Kültürü" isimli çalışmasını tamamlamıştır.

Batı ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki çalışmalara Prof. Dr. Bekir Deniz başkanlığındaki bir ekip, 1996 yılında başlamıştır. İzmir, Uşak, Aydın, Aksaray il ve ilçelerinde envanter ve kitap hazırlama çalışmaları sürmektedir.

Kahramanmaraş ve Niğde merkez ve ilçelerindeki çalışmalara Prof. Dr. Mehmet Özkarcı başkanlığındaki ekip 1996 yılında başlamış; envanter çalışmalarını tamamlamıştır. Kitap hazırlama çalışmaları sürmektedir.

Manisa, Yozgat, Bartın, Sinop il ve ilçelerindeki çalışmalara Prof. Dr. Hakkı Acun başkanlığındaki bir ekip 1999 yılında başlamıştır. Sinop ve ilçelerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. Diğer illerdeki envanter çalışmaları ile kitap hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Konya ve Karaman'daki çalışmalara 1999 yılında Prof. Dr. Haşim Karpuz başkanlığında başlanmış envanter çalışmaları tamamlanmıştır. Kitap hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Prof. Dr. Nusret Çam ve ekibi Adana, Gaziantep, Osmaniye'de 2000; Kilis, Hatay ve İçel'de 2002 yılında başlamış, Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki envanter çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer illerdeki envanter çalışmaları ve kitap hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Proje kapsamında şağıda belirtilen eserler basılmıştır:

XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri

Mübahat S. KÜTÜKOĞLU

Çukurova Tarihinin Kaynakları , I

Yılmaz KURT

Çukurova Tarihinin Kaynakları , IV

Yılmaz KURT, M. Akif ERDOĞRU

XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı

Mehmet ÖZ

Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III

Bahaeddin YEDİYILDIZ, Mehmet ÖZ, Ünal ÜSTÜN

Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II

Bahaeddin YEDİYILDIZ, Ünal ÜSTÜN

Bolaman Çayı Havzası'nın Coğrafyası

Mustafa ÖZDEMİR
XVII. Yüzyılda Ankara

Hülya TAŞ
XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa

Özer ERGENÇ
Karahisar-ı Şarkî ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569)

Fatma ACUN
Ordu Yöresi Tarihin Kaynakları (Efsaneler, Masallar, Maniler ve Etnografik Malzemeler) IX

Necati DEMİR
Türk Kültür Varlıkları Envanteri GAZİANTEP 27

Nusret ÇAM (Prof.Dr.)
Türk Kültür Varlıkları Envanter (Kahramanmaraş) I

Mehmet ÖZKARCI
Türk Kültür Varlıkları Envanter (Kahramanmaraş) II

Mehmet ÖZKARCI
Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII (Karahisar-ı Şarkî Sancağı Mufassal Avârız Defteri 1642-1643 Tarihli)

Mehmet ÖZ, Fatma ACUN
Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VIII (Canik Sancağı Avârız Defteri 1642)

Mehmet ÖZ
   

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=17